امکانات پایه
رایگان
امکانات زیر به صورت رایگان ارائه می شود
مشاهده آمار تفکیک شده
انتخاب عکس پروفایل
استفاده از رنگ های دلخواه برای لینک ها
ساختن صفحه🔥
امکانات حرفه ای تر
24
امکانات زیر را با خرید اشتراک دریافت کنید
حذف تبلیغات
امکانات نسخه رایگان
انتخاب تصویر زمینه دلخواه
حذف پاورقی پایین صفحه
لینک های زمان بندی شده
متصل شدن به حساب Bit.ly شما